Talent- en topsportstatus

Het NOC*NSF kent 3 soorten talentstatussen en 3 soorten topsportstatussen.

Wat zijn statussen en hoe komen deze tot stand?
Deze statussen worden afgegeven op basis van verschillende criteria waarmee het niveau en de potentie van de sporter door de desbetreffende bond wordt beoordeeld. De statustoekenning verloopt als volgt:

• NOC*NSF stelt samen met de bonden het talentprofiel op
• Bonden leveren namen van sporters die aan talentprofiel voldoen
• Olympisch Netwerk Noord-Holland heeft toegang tot het TMS van het NOC*NSF. Dit is een registratie systeem van topsporters en talenten in Nederland.
• Het begeleiden van talenten door het Olympisch Netwerk Noord-Holland vindt uitsluitend plaats via de RTC’s waar de talenten worden opgeleid. Niet in individueel maar met alle talenten van het RTC of meerdere RTC’s van andere sporten uit de regio.

Wat is een talent?
NOC*NSF kent drie soorten talentstatussen toe aan sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende talentstatussen zijn:

• Internationaal Talent (IT)
• Nationaal Talent (NT)
• Belofte (B).

Wat is een topsporter? 
Topsporters zijn diegenen die, op seniorenniveau, individueel of in ploegverband voldoen aan de prestatienorm om te acteren tijdens een WK, OS of vergelijkbaar toernooi. Deze prestatienorm leidt tot de volgende door NOC*NSF toegekende statussen per 1-1-2017:

• A-status (Top-8 van de wereld)
• Selectie-status of bondsstatus (afhankelijk van selectiebeleid van de sportbond)
• HP-status (High Potential - verwachte wereldtopper).