Topsportfonds Schagen

De gemeente Schagen wil topsport en talentontwikkeling in de gemeente gaan stimuleren. Dit door ondersteuning uit een topsportfonds voor sporters en/of verenigingen die zich bezighouden om bij de (inter)nationale top te blijven of te komen.
Het verstrekken van bijdragen aan Schagense topsporters en verenigingen die vanwege financiƫle omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport.

De gemeente Schagen is overeengekomen om het fonds in het beheer van het Olympisch Netwerk Noord-Holland (ONNH) te plaatsen. ONNH is neutrale organisatie met kennis en jarenlange ervaring op het gebied van topsport en talentontwikkeling.

Doordat ONNH deel uitmaakt van het Regionale Topsport Organisatie NoordWest (RTO NoordWest) zijn er directe lijnen met NOC*NSF. Het RTO werkt samen met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (het CTO) te Amsterdam welke organisatie rechtstreeks onder NOC*NSF resulteert.

Verder heeft het Olympisch Netwerk een hele korte lijn met de Sportservice Schagen waardoor een goed beeld van de lokale structuur en cultuur is van de breedtesport in de gemeente.

Individuele sporters en teams kunnen per 17 december 2018 door het invullen van een intakeformulier om een aanvraag in te dienen.

De maximale bijdrage voor een individuele sporter is € 1.000 en voor een team/vereniging is dit € 2.500. Het totale bedrag van het topsportfonds dat in 2019 voor sporter en verenigingen beschikbaar is bedraagt € 61.000. Het topsportfonds zal in ieder geval de komende 4 jaar de Schagense sportwereld gaan ondersteunen. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot het plafond van het jaarlijkse bedrag is bereikt. De aanvragen die daarna nog binnenkomen zullen dan in het volgend jaar worden afgehandeld.

Vanaf 17 december is het intakeformulier te downloaden en de vervolgafspraken zijn dan in 2019. 

Voor het invullen van het intakeformulier graag één van de onderstaande buttons gebruiken. Voor verenigingen/clubs de button 'Intakeformulier Team' en voor de individuele sporters de button Íntakeformulier Individueel'.

 

Intakeformulier Team

 

Intakeformulier Individueel