Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet bij? Stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op via 023-205 5014.

 

 Waar kan het Olympisch Netwerk Noord-Holland mij bij helpen?
Doordat wij samenwerken met vele verschillende partners kunnen onze sporters (die beschikken over een status) gebruik maken van voorzieningen op (para)medisch, maatschappelijk en sportorganisatorisch gebied.

Welke voorzieningen zijn er allemaal?
Het Olympisch Netwerk Noord-Holland heeft veel voorzieningen voor jou. Je vind ze allemaal op de overzichtspagina voorzieningen.

Doet het Olympisch Netwerk Noord-Holland ook aan sponsoring van en/of vergoedingen voor talenten en topsporters?
Helaas beschikken we niet over voldoende financiële middelen om individuele sporters financieel te ondersteunen. Door middel van vele kortingsregelingen met partners proberen we een voorzieningen- aanbod te creëren dat kan bijdragen aan kostenbesparing voor de sporter. 
Je kan je ook inschrijven op crowdfunding website Talentboek.nl.

Wat is een talent?
NOC*NSF geeft drie soorten talentstatussen af aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in staat worden geacht op hoog niveau te presteren in zijn/haar sporttak of sportonderdeel. De criteria zijn per bond echter verschillend. Afhankelijk hiervan worden de volgende talentstatussen afgegeven:

• Internationaal Talent (IT)
• Nationaal Talent (NT)
• Belofte (B)

Wat is een topsporter? 

Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK's, WK's en/of Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportprogramma.
De topsporters worden door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-status (top 8 v/d wereld) of High Potential-status en topsporters met de selectie- of bondstatus (criteria afhankelijk van de sportbond). Je kunt alleen de A of HP-status verkrijgen als je internationaal uitkomt en presteert in een topsportprogramma2020. Als je in een ander programma presteert dan is je status afhankelijk van het afgesproken maatwerk met NOC*NSF.

Hoe weet ik of ik een status heb?

Door je sportbond dien je op de hoogte te worden gebracht van je status.  Ben je niet benaderd door jouw bond en je denkt toch een status te hebben? Neem dan contact op met jouw bond.

Hoe weet ik of ik bi het Olympisch Netwerk Noord-Holland hoor?