Olympisch Netwerk » Uitgelicht » Alle VO-scholen topsport vriendelijk in Amstelveen

Alle VO-scholen topsport vriendelijk in Amstelveen

geplaatst op 30 oktober 2014

Op woensdagmiddag 29 oktober 2014 tekenden in de raadzaal van de gemeente Amstelveen alle Amstelveense reguliere scholen voor het voortgezet onderwijs een convenant met het Olympisch Netwerk Noord Holland, het Sportbedrijf Amstelveen en de gemeente Amstelveen, waarin staat, dat deze scholen één sporttalentbeleid voeren op het gebied van leerlingen met sporttalent. Geen concurrentie, maar een eenduidig beleid voor alle talenten, geldend op alle scholen in het vo in Amstelveen.

Het Keizer Karel College, PantaRhei, Hermann Wesselink College en Amstelveen College hebben van het Olympisch Netwerk allemaal het predicaat Topsportvriendelijk ontvangen. Amstelveen is de eerste gemeente waar alle reguliere vo-scholen samenwerken om sport en onderwijs voor sporttalenten te combineren.

Alleen scholen die specifiek beleid hebben voor sporttalenten komen voor zo’n predicaat in aanmerking. Op initiatief van het Sportbedrijf Amstelveen werkten bovengenoemde partijen al enige maanden toe naar deze erkenning. Alle scholen voeren één eenduidig sportbeleid voor leerlingen met sporttalent, zodat er geen sprake is van concurrentie en het voor de talentvolle leerling niet uitmaakt welke school voor voortgezet onderwijs hij of zij kiest. Sporttalenten leggen al op jonge leeftijd de basis voor hun toekomstige sportcarrière. Daarom is het belangrijk dat het sport- en schoolprogramma op elkaar wordt afgestemd en elke school een talentencoördinator heeft. Sporttalenten kunnen met deze aanpak in hun sociale omgeving hun school afronden en tegelijkertijd hun talenten blijven ontwikkelen.

Peter Bot, wethouder Sport: “Amstelveen kent om dit moment zo’n 90 talentvolle leerlingen op topsportniveau. Nu deze scholen allemaal Topsportvriendelijk zijn, kunnen nieuwe talenten de keus maken om in hun eigen woonplaats sport en school te combineren op een school naar keuze. Ik ben er trots op dat Amstelveense scholen met het Sportbedrijf dit voor onze talentvolle sportjeugd hebben bereikt.”

Ton Liefaard, rector HWC namens de vier scholen: “Wij hebben nu duidelijkheid over wanneer een leerling een sporttalent is. Daar zijn criteria voor. We willen deze hardwerkende talenten faciliteren en hebben zo ook duidelijkheid over verantwoorde absentie. Het eenduidige sportbeleid is een mooi voorbeeld hoe Amstelveense scholen onderling samenwerking nastreven.”

Tot slot Peter van der Aart van het Olympisch Netwerk: “Ik ben heel trots op dit resultaat en hoop dat dit Amstelveense model navolging krijgt in andere gemeenten”.

Bron: Gemeente Amstelveen