Olympisch Netwerk » Uitgelicht » Actieplan voor flexibel onderwijs en topsport ondertekend

Actieplan voor flexibel onderwijs en topsport ondertekend

geplaatst op 08 oktober 2013

UTRECHT – Tien universiteiten, elf hbo-onderwijsinstellingen en NOC*NSF hebben vanavond in Utrecht het ‘Actieplan ter verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters’ ondertekend. Hiermee worden structurele afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs rond topsporters, die naast hun studie veel tijd nodig hebben voor hun voorbereiding en deelname aan de grote internationale sportevenementen.

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “Studeren naast je topsportcarrière geeft zowel verdieping als verbreding en dat is belangrijk voor je sportprestaties, maar zeker ook voor de rest van je leven. Het is prachtig te constateren dat het hoger onderwijs in Nederland aan topsporters met talent en discipline de flexibiliteit wil bieden om op een eigen manier de studie te doorlopen. Daarmee leveren de hogescholen en de universiteiten een geweldige bijdrage aan de topsport in Nederland en aan de persoonlijke ontwikkeling van onze jonge topsporters.”

Joyce Sombroek, keepster van het Nederlands hockeyteam, had haar gouden Olympische medaille bij zich en vertelde uit de praktijk hoe belangrijk de flexibele opstelling van de VU is geweest bij het behalen van deze medaille. “En ook nu weer heb ik met mijn opleiding af kunnen spreken dat ik na mijn bachelor geneeskunde eerst een literatuurstudie ga doen en pas later de co-schappen ga lopen die eigenlijk op het programma stonden. Want de voorbereiding op het WK volgend jaar in Den Haag heeft nu de prioriteit.”

Het Actieplan bevat drie doelstellingen:

- Competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat een topsporter een studie kan doen in een richting die past bij zijn of haar interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.
- Flexibel onderwijs: een topsporter moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, een flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan de topsporter trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering.
- Financiële haalbaarheid: financieel zou een topsporter in staat gesteld moeten worden om zijn of haar sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

Binnen deze doelen maken de ondertekenaars van dit actieplan afspraken over wat zij gezamenlijk gaan doorvoeren binnen hun eigen instellingen. Ook zetten zij een structuur neer waarin zij overleg en afstemming tussen topsport en hoger onderwijs duurzaam verankeren.

Bij de ondertekening vroegen velen aandacht voor de sporters die wel veel energie in hun topsportprogramma stoppen, maar de absolute top net niet halen. Ook zij moeten hun studie uiteindelijk goed af kunnen maken.

Bron: www.nocnsf.nl