Olympisch Netwerk » Uitgelicht » Onderzoek: ontwikkeling v.h. topsportlandschap in de provincie tussen 2009-'13.

Onderzoek: ontwikkeling v.h. topsportlandschap in de provincie tussen 2009-'13.

geplaatst op 06 juni 2013

Vanaf 2009 wordt om het jaar door het Olympisch Netwerk Noord-Holland onderzocht welke sporten domineren in de provincie aan de hand van sporters en talenten met een NOC*NSF status (Amsterdam is buiten beschouwing gelaten). Hierbij gaat het om de A-status, B-status en HP-status voor senioren en de Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte status voor jongere sporters. Aan de hand van gegevens uit maart 2013 is het onderzoek nu herhaald. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op. Elders op de website van het Olympisch Netwerk vindt u achtergrondinformatie over de topsportstatussen die als basis dienen voor het onderzoek.

De uitkomsten zijn aan de hand van gegevens van sportbonden en NOC*NSF opgesteld. Daardoor kunnen meerdere disciplines zoals bijvoorbeeld shorttrack, schaatsen en langebaanschaatsen onder een noemer van schaatsen zijn gebracht. Daarnaast zijn aangepast sporten bij bepaalde bonden apart opgegeven en in sommige  andere gevallen juist niet (en zijn daarom inbegrepen onder de noemer van de algemene tak van sport). Toch geeft het onderzoek een heel mooi beeld over de provinciale en regionale spreiding van sporten en sporters.

EXPLOSIEVE STIJGING AANTAL TALENTEN EN TOPSPORTERS IN NOORD-HOLLAND

Tussen 2009 en 2013 is een explosieve stijging van topsporters en talenten in de provincie te zien. Waar het Olympisch Netwerk in 2009 'slechts' 500 topsporters en talenten had, bieden wij nu onze voorzieningen en kennis aan bij een kleine 900 topsporters en talenten. Kortom, in vier jaar tijd bijna een verdubbeling! Met name de jongste talenten komen in rap tempo bovendrijven. Het aantal beloften is bovenproportioneel gestegen van 190 naar maar liefst 465 tussen 2009 en 2013! Laten we hopen dat dit zich in de toekomst vertaalt in nationale toppers uit onze provincie. De al bestaande Regionale Trainingscentra (RTC's) en de inspanningen die door verschillende partijen, waaronder het Olympisch Netwerk, worden geleverd om hier de komende tijd nog meer van op te richten moeten hier een mooie impuls aan geven!

ONTWIKKELING VAN SPORTEN NOORD-HOLLAND

Op basis van de beschikbare gegevens beschikken wij over de spreiding van talent in de provincie. Deze kunnen wij tevens differentieren naar (een combinatie van) regio, tak van sport en type statussen. Hieronder wordt de ontwikkeling van de top-5 sporten in de provincie gepresenteerd over de afgelopen 4 jaar:

2009
1. honk- en softbal
2. judo
3. wielrennen
4. atletiek
5. schaatsen

2011
1. honk- en softbal
2. judo
3. handbal
4. rugby
5. voetbal

2013
1. honk- en softbal
2. judo
3. gehandicaptensport
4. voetbal
5. rugby

Honk- en softbal en judo blijven stabiel en en onverminderd groot in de provincie. De grootste stijgers ten opzichte van 2009 zijn: rugby (26 plekken), gehandicaptensport (21 plekken) en tennis (20 plekken).
De grootste dalers zijn: golf (19 plekken), tafeltennis (12 plekken), watersport (10 plekken) en wielrennen en korfbal (9 plekken).

GROOTSTE TALENREGIOS

Indien we kijken naar de regio’s dan zien we dat Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o) in z'n totaliteit de grootste topsport- en talentregio blijft. Waar deze in 2009 werd gevolgd door Amstel- en Meerlanden (Hoofddorp, Aalsmeer e.o.) is Zaanstreek-Waterland nu met afstand de op één na grootste talentregio. Amstel-Meerlanden daalt hierdoor naar een derde plek. Opvallend is verder de stijging van de Kop van Noord-Holland (Den Helder e.o.) en de daling van 't Gooi. Deze laatse regio is daarnaast opvallend opdat hier als enige regio ook in absolute aantallen nauwelijks vooruigang in talenten te zien is ten opzichte van 2009, en zelfs een forse teruggang ten opzichte van 2011. In de overige regio's zijn, overeenkomstig met de algemene trend, in 2013 juist stijgingen te zien (zowel t.o.v. 2009 als 2011).
In 2013 ziet de volgorde van talenregio's naar aanwezig talent er als volgt uit:

1. Zuid-Kennermerland (in 2009 op 1)
2. Zaanstreek-Waterland (in 2009 op 3)
3. Amstel-Meerlanden (in 2009 op 2)
4. Noord-Kennemerland (in 2009 op 4)
5. Kop van Noord-Holland (in 2009 op 7)
6. West-Friesland (in 2009 op 6)
7. 't Gooi (in 2009 op 5)

GROOTSTE SPORTEN IN DE REGIOS

Ook in de regio’s zien we dat per sport verschillen optreden. Sporten als rugby en volleybal zijn sterk vertegenwoordigd in de Kop van Noord-Holland. In Noord-Kennemerland geldt dit voor respectievelijk voetbal en, wederom, rugby. In West-Friesland zijn schaatsen en skaten de twee grootste sporten. In Zuid-Kennemerland honk- en softbal en judo. De Zaanstreek is het gebied van handballers, tennissers en voetbalsters. In Amstel & Meerlanden steken honk- en softbal en (synchroon)zwemmen er bovenuit. In ’t Gooi zien we als enige regio juist bowling terug, samen met honk- en softbal.

BENIEUWD NAAR MEER INZICHT?

Mocht u meer gedetailleerde informatie willen ontvangen over dit onderzoek dan verzoeken we u contact op te nemen met het Olympisch Netwerk. Zo kunnen o.a. de volledige top-10 lijsten van sporten per regio worden ingezien, de volledige ranglijst van takken van sport in Noord-Holland, de verdelingen van de verschillende statussen over de regio en/of provincie etc.