Olympisch Netwerk » Uitgelicht » Olympisch Vuur 2028 heft zichzelf op, maar geeft wel iets door

Olympisch Vuur 2028 heft zichzelf op, maar geeft wel iets door

geplaatst op 04 december 2012

Den Haag, 4 december 2012 – De Council van Olympisch Vuur 2028 heeft officieel het besluit genomen om de alliantie Olympisch Vuur 2028 per 1 januari 2013 op te heffen. Dit besluit hangt samen met het nieuwe regeerakkoord, waarin het kabinet afstand doet van de ambitie om de Olympische- en Paralympische Spelen naar Nederland te halen. De leden van de Council concludeerden dat met het onthouden van de steun door het kabinet er op dit moment onvoldoende basis is de alliantie Olympisch Vuur 2028 voort te zetten.

De waardevolle nalatenschap van het Olympisch Plan 2028 zal zorgvuldig worden geborgd en overgedragen aan de alliantiepartners, zoals NOC*NSF, de vier grote steden en de betrokken ministeries. Ook wordt de komende tijd ingezet op het benutten van een aantal waardevolle samenwerkingsverbanden en producten, die de afgelopen jaren onder de vlag van Olympisch Vuur 2028 zijn ontstaan. In het voorjaar van 2013 zal hierover met alle stakeholders een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd.

Quote Camiel Eurlings, voorzitter Olympisch Vuur 2028:
“Alhoewel ik begrip heb voor het feit dat in deze tijd van economische crisis de aandacht allereerst naar andere zaken uitgaat, ben ik teleurgesteld dat ‘het Olympisch Plan 2028’ niet de voortzetting krijgt die het verdient. We hebben de laatste tijd mooie aanzetten gezien van de kracht van sport voor een beter Nederland. De mogelijke organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland is hierbij een belangrijke inspirerende stip aan de horizon gebleken. Ik blijf ervan overtuigd dat de positieve uitwerking van de Olympische en Paralympische Spelen, zoals die afgelopen zomer in het Verenigd Koninkrijk werd ervaren, ook in Nederland realiseerbaar is en voor onze samenleving van grote waarde zou zijn. Het is zonde dat het Olympisch perspectief voor dit moment wegvalt. Hopelijk keert de economische situatie van Nederland snel ten goede. De uitdaging blijft de komende jaren hoe dan ook om met behulp van sport een kwaliteitsimpuls aan Nederland te geven. Het is nu aan de betrokken stakeholders om dit zelf te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat Amsterdam, Rotterdam, andere steden & provincies en NOC*NSF zich hiervoor hard willen blijven maken. Ik dank alle alliantiepartners voor de prettige samenwerking. Niet in de laatste plaats de leden van het Topsportteam 2028. Niemand kan zo overtuigend de kracht van sport belichamen als de topsporters en oud-topsporters die zich belangeloos hiervoor hebben ingezet.”

Quote Stephan Veen, voorzitter Topsportteam 2028:
“Ik ben ook onaangenaam verrast door het regeerakkoord en begrijp ook niet goed waarom dit nodig was. Er waren ook nog andere mogelijkheden om verder te gaan. Als topsporter echter geef je, bij een tegenslag, je droom niet direct op. Juist als topsporter is het noodzakelijk om lessen te leren van wat er mis ging, om bij een volgende wedstrijd nog beter te kunnen presteren. Wij gaan als Topsportteam ons de komende periode daarom ook inzetten om te bekijken wat de lessen zijn met betrekking tot Olympisch Vuur 2028.”

Quote André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF:
“Ook wij zijn teleurgesteld in dit besluit van het kabinet. Wij zijn echter niet het soort organisatie, nooit geweest, dat nu bij de pakken neer gaat zitten. We gaan samen met iedereen die maar wil op volle kracht vooruit in de richting van ons centrale doel: de hoogst mogelijke sportdeelname in Nederland en een plaats in de Top 10. De opgebouwde expertise en ervaring van de medewerkers van Olympisch Vuur zullen we daarbij zeker zo veel mogelijk inzetten.”

Quote Eric van der Burg, Wethouder Sport gemeente Amsterdam:
“Het wegvallen van rijkssteun voor Olympische en Paralympische Spelen in 2028 is zeer teleurstellend, maar kan niet zonder gevolgen blijven. Olympisch Vuur zal daarom stoppen te bestaan. Dat betekent niet dat het werk voor niets is geweest. Amsterdam blijft stevig investeren in breedtesport, evenementen, topsport en sportaccommodaties. De samenwerking met Rotterdam, de andere alliantiepartners en andere gemeenten wordt voortgezet. Het uitbouwen van deze samenwerking zorgt niet alleen voor kennisuitwisseling, maar ook voor concrete en grote sportstimuleringsprogramma’s die werken. Voorbeelden daarvan zijn programma’s als JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en Jump In. Maar ook de gezamenlijke organisatie van het WK Beachvolleybal in 2015 met Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn. Kortom; we gaan door om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen kunnen sporten. Omdat ik oprecht geloof in de kracht van sport voor de hele samenleving.”

(Door Olympisch Vuur 2028)