Olympisch Netwerk » Uitgelicht » Regeerakkoord In Lijn Met Ambities Olympisch Vuur

Regeerakkoord In Lijn Met Ambities Olympisch Vuur

geplaatst op 31 oktober 2012

“Samenwerken om heel Nederland met de kracht van sport naar Olympisch niveau te brengen”

Arnhem, 29 oktober 2012 - Olympisch Vuur constateert dat het regeerakkoord van VVD en PvdA in lijn is met de ambitie van de alliantie om met de kracht van sport van Nederland een topland te maken.

In het regeerakkoord wordt het grote maatschappelijke belang van sport onderstreept. Ook wordt het belang van het in Nederland organiseren van topsportevenementen expliciet genoemd.

Het valt op dat het kabinet het naar Nederland halen van de Spelen nu niet op zijn plaats vindt. Olympisch Vuur heeft hier begrip voor, in tijden van crisis en bezuinigingen. Er hoeft overigens in deze kabinetsperiode niet over te worden besloten. De kandidatuur hoeft pas in 2019 definitief bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ingediend te worden, als we willen gaan voor de Spelen van 2028.

Camiel Eurlings: 'De focus blijft nu, zoals altijd al is beoogd in het Olympisch Plan 2028, op het naar Olympisch niveau brengen van heel Nederland. De brede maatschappelijke alliantie ‘Olympisch Vuur’ bevordert hierbij samenwerking tussen verschillende partijen. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen, zoals in het regeerakkoord beschreven. Hier zullen we dan ook de komende tijd vol op in blijven zetten, waarbij de steun van dit kabinet zeer waardevol is.'

(Bron: Olympisch Vuur)