Olympisch Netwerk » Uitgelicht » Nieuw nummer Sport&Strategie geeft aandacht aan de Olympische Spelen 2028

Nieuw nummer Sport&Strategie geeft aandacht aan de Olympische Spelen 2028

geplaatst op 26 april 2012

In het nieuwe nummer van Sport & Strategie legt Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, uit waarom hij ondanks afnemende steun onder de bevolking en het recente politieke gehakketak over de kosten, nog steeds warm voorstander is van de organisatie van de Olympische Spelen 2028 in Nederland. Volgens Schnabel is de fixatie op de kosten eenzijdig en kortzichtig. Organisatie van de Spelen zou gezien moeten worden als een investering in de toekomst van Nederland. Een investering niet alleen in een betere infrastructuur, een betere gezondheidszorg en een sterkere economie, maar ook in zelfrespect en internationaal aanzien.

Grootste probleem van een Olympisch bid, aldus Schnabel, is op dit moment het ontbreken van een ‘aansprekende leidersfiguur’ die de Nederlandse kandidatuur geloofwaardig voor het nationale en internationale voetlicht kan brengen. Wat dat betreft is na het vertrek van Erica Terpstra een groot gat gevallen. Geen van de huidige sportieve kopstukken in Nederland – NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis, Olympisch Vuur-voorzitter Camiel Eurlings en minister van VWS Edith Schippers – beschikt over de door Schnabel gewenste geloofwaardigheid. Het wachten is op Pieter van den Hoogenband of Richard Krajicek.

Ook pleit Schnabel voor een speciale ‘projectminister’ voor sport (‘Iemand die als opdracht krijgt de Spelen binnen te halen, de sportinfrastructuur op te bouwen die nodig is om ze te organiseren, en die rechtstreeks rapporteert aan het kabinet’) en raadt hij NOC*NSF aan om oud-staatssecretaris Europese Zaken Frans Timmermans de Nederlandse lobby te laten organiseren.

In hetzelfde nummer zet Eric van der Burg, wethouder sport van Amsterdam, een andere kwestie rondom de Olympische Spelen van 2028 op scherp. Waar NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen vindt dat het Olympisch Plan en dus ook de keuze van de stad die namens Nederland kandidaat zal zijn, beter tot 2016 in de ijskast kan blijven, daar vindt Van der Burg dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. In haar vergadering op 19 juni zou de Council Olympisch Vuur zich uitspreken over de stad die zich namens Nederland kandidaat stelt, en Van der Burg wil dat daaraan wordt vastgehouden. ‘Een man een man, een woord een woord. Met keuzes uit de weg gaan, wordt het Olympisch bid niet geholpen. We moeten knopen doorhakken.’ Volgens Antoinette Laan, zijn ambtsgenoot uit Rotterdam, is er echter geen enkele reden nu al te kiezen. Zij wacht liever tot 2016.